O nás a naší činnosti

Agentura MIRAKL
Ing.Alice Žaloudková
Vostrovská 2078/31
Pod kaštany 183/3
Praha 6 - Dejvice
GSM: +420 603 420 365

Zašlete nám e-mail: mirakl@miraklreality.cz
www.miraklreality.cz

· Působíme na trhu s nemovitostmi již od roku 1995 a nejen v souvislosti s umístěním sídla a kanceláře se věnujeme nemovitostem našich klientů, jež se nachází v okolí oblasti Prahy a Prahy 6;
• Zabýváme se dlouhodobými pronájmy by tů, kanceláří, rodinných domů, vil, kanceláří a nebytovými prostory a samozřejmě též jejich prodejem;
• Je pro nás důležitý a nezbytný čestný a seriosní přístup k našim zákazníkům, se kterými se po dlouhá léta vzájemné a úspěšné spolupráce potkáváme mnohdy i mimopracovně, neboť vznikají vzácné, dlouhodobé a důvěryhodné přátelské vztahy;
• Veškerý potřebný a naprosto bezchybný právní servis, jakožto i případné advokátní konsultace, Vám zajistíme u spolehlivé a zkušené spolupracující advokátní kanceláře - JUDr. Jiří Podlipský;
• Vstupní konsultační a informační schůzky poskytujeme našim zákazníkům samozřejmě zdarma;
• Můžete se spolehnout na naše dlouholeté zkušenosti v oboru, na poskytování úplných a pravdivých informací o nabízených nemovitostech a jejich souvislostech, dobrou intuici a vizi s perspektivou do budoucna pro naše zákazníky, nikoliv jen pro obchodní případ;
• Zajistíme Vám spolupráci se znalci v oblasti nemovitostí /odhady, znalecké posudky atp./;
Poplatky za služby: provizní odměnu při zprostředkování prodeje nemovitostí účtujeme ve výši 3-5%, podle výše ceny realizované zakázky, při pronájmu účtujeme provizní odměnu ve výši měsíčního nájemného. Jsem schopni při specifické situaci obchodního případu upravit výši odměny podle okolností. Nejsme plátci DPH.

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení a milí klienti,
abychom mohli plnit závazky k Vám, našim zákazníkům, dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje.
K tomu sdělujeme následující:
• Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.
• Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení případných reklamací, či objednání souvisejících doplňujících služeb.
• Získáváme, shromažďujeme a uchováváme veškeré informace, které zadáváte na naší webové stránce nebo nám poskytujete jiným způsobem.
• Shromažďujeme rovněž osobní identifikační údaje (včetně jména, e-mailu, hesla, komunikace), vaše komentáře, zpětné vazby, doporučení. Sbíráme neosobní a osobní údaje z následujících důvodů: 1. abychom poskytli službu 2. abychom poskytli zákazníkovi zákaznickou péči a asistenci 3. abychom mohli našim zákazníkům poskytnout obecné informace související s našimi službami 4. abychom mohli sbírat další neosobní informace, díky kterým můžeme poskytnout a zlepšit naše služby 5. abychom byly v souladu se všemi platnými zákony a předpisy
• Zpracováváme, pokud nám je poskytnete, vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, datum narození, objednanou službu a její cenu v době zadání.
• Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání 5 let.
• Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
• Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
• Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuji.
• Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
• Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
• Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
• Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost.
V Praze, dne 2. května 2018.